VÌ SAO KHÔNG NÊN BÓN PHÂN CHUỒNG TƯƠI

Phân chuồng là một loại phân bón hữu cơ có giá trị cao, cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho cây trồng, giúp cây sinh trưởng ...

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ RỤNG LÁ MAI

Pha gói 200gam cho bình 14-16 lít nước, phun đều và ướt đẫm như mưa trên 2 mặt lá.

CÂY SUY VÌ HẠN, MẶN LÀM GÌ ĐỂ CÂY PHỤC HỒI & PHÁT TRIỂN KHI MÙA MƯA ĐẾN

Cây suy do thiếu nước, nước mặn làm đất kiệt huệ, thay đổi kết cấu xấu… rồi làm hư hại rễ. Vì vậy phục hồi cây, phải đi từ đất và rễ.

GIẢI PHÁP GIÚP CÂY CHỐNG CHỊU GIAN ĐOẠN HẠN VÀ XÂM NHẬP MẶN

Nước mặn tích tụ muối hòa tan cao, làm phá vỡ kết cấu đất, làm đất bị nén chặt, giảm tính thấm và thoát nước của đất, giảm tính thoáng khí trong đất...

RVAC

MANG ĐẾN SỰ THỊNH VƯỢNG