HƯỚNG DẪN XỬ LÝ RỤNG LÁ MAI

Pha gói 200gam cho bình 14-16 lít nước, phun đều và ướt đẫm như mưa trên 2 mặt lá.

CÂY SUY VÌ HẠN, MẶN LÀM GÌ ĐỂ CÂY PHỤC HỒI & PHÁT TRIỂN KHI MÙA MƯA ĐẾN

Cây suy do thiếu nước, nước mặn làm đất kiệt huệ, thay đổi kết cấu xấu… rồi làm hư hại rễ. Vì vậy phục hồi cây, phải đi từ đất và rễ.

GIẢI PHÁP GIÚP CÂY CHỐNG CHỊU GIAN ĐOẠN HẠN VÀ XÂM NHẬP MẶN

Nước mặn tích tụ muối hòa tan cao, làm phá vỡ kết cấu đất, làm đất bị nén chặt, giảm tính thấm và thoát nước của đất, giảm tính thoáng khí trong đất...

VÀI KINH NGHIỆM TÍNH TOÁN THI CÔNG HỆ THỐNG TƯỚI TIẾT KIỆM NƯỚC CHO CÂY ĂN TRÁI

Chúng ta đã trải qua mùa khô, sự xâm nhập mặn vào vườn cây ăn trái đã làm thiệt hại cây trồng ở đồng bằng sông Cửu Long...

RVAC

MANG ĐẾN SỰ THỊNH VƯỢNG