TÌM ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI TOÀN QUỐC

DẦU XUA ĐUỔI MUỖI: SINH HỌC BẢ DIỆT KIẾN TẬN TỔ: SINH HỌC BẢ DIỆT GIÁN: SINH HỌC

TUYỂN QUẢN LÝ KD ,NHÂN VIÊN KD

VÀI KINH NGHIỆM TÍNH TOÁN THI CÔNG HỆ THỐNG TƯỚI TIẾT KIỆM NƯỚC CHO CÂY ĂN TRÁI

Chúng ta đã trải qua mùa khô, sự xâm nhập mặn vào vườn cây ăn trái đã làm thiệt hại cây trồng ở đồng bằng sông Cửu Long...

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHO CÂY ĂN TRÁI RA HOA ĐỒNG LOẠT VÀ ĐÚNG VỤ MÙA ?

Trong canh tác, chúng ta thấy phân bón có thể làm cây tăng trưởng hoặc ra hoa kết trái. Lựa chọn phân bón và các hóa chất kích thích cho sự ra hoa đồng loạt là việc làm thường xuyên trong canh tác đã mang lại kết quả thiết thực cho một vụ mùa. Ngoài việc tỉa cảnh, bón phân, phun chất kích thích, yếu tố thời tiết cũng là một tác động lớn cho sự ra hoa.

RVAC

MANG ĐẾN SỰ THỊNH VƯỢNG